info@bscol.se

5 bästa sätten hälsovårdens inkomstcykelkonsulttjänster kan öka dina vinster

5 bästa sätten hälsovårdens inkomstcykelkonsulttjänster kan öka dina vinster

Dagens ledande vårdorganisationer förlitar sig på att konsulttjänster för vårdintäkter ska lyckas.
Hur kan konsulttjänster som HMI Corp öka din organisations resultat? Idag lyfter vi fram några av sätten hälso- och sjukvårdskonsulttjänster kan öka din organisations intäkter.

Smart säkerhetsgranskning

Hälsoorganisationens säkerhet är av största vikt. Säkerhetsrevisioner kan identifiera svagheter i alla aspekter av en organisations verksamhet.
Säkerhetsrevisioner kan till exempel identifiera problem med säkerheten på en plats och sätt på vilka en skadlig person kan försöka komma åt en anläggning.
Alternativt kan granskningar identifiera digitala säkerhetsproblem, inklusive hur anställda reagerar på nätfiskeförsök.
Utan regelbundna säkerhetsrevisioner kan en vårdorganisation lura sig själv att tro att det är säkert. Men när en konsulttjänst för hälsovårdsintäkter gör en säkerhetsrevision kan den visa vad som fungerar – och vad som behöver förbättras – för att maximera intäkterna.

Risk- och efterlevnadsbedömning för att identifiera potentiella problem innan de blir dyra

Smarta vårdorganisationer förutser risker innan de påverkar organisationen. I en färsk rapport från konsultföretaget Crowe definierar hälsoforskare risker som “allt som kan hindra en organisations förmåga att uppnå sina mål inom områden som patientvård, regelefterlevnad, verksamhet, strategisk tillväxt och ekonomisk prestanda.”
En av de största fördelarna med att anställa en konsulttjänst för vårdintäkter är att du kan identifiera risker och vidta åtgärder tidigt.
Konsulttjänster kan identifiera efterlevnadsproblem, till exempel som kan öka revisionsrisker och utmaningar från försäkringsbolag. Chargemaster-problem kan å andra sidan öka risken för störningar i underhålls- och faktureringsprocessen.

Omfattande cybersäkerhetsanalys för förbättrat skydd

Hälsoorganisationer som ignorerar cybersäkerhet utsätter sig för betydande risker. Hälso- och sjukvårdsindustrin attackeras alltmer av alla typer av dåliga aktörer. Hackare kan försöka få tillgång till patientjournaler, till exempel skapa en organisations mardröm.
Cybersäkerhetsanalys kan identifiera din organisations styrkor och svagheter. Det kan upptäcka säkerhetshål innan dåliga skådespelare hittar dem.
Vissa cybersäkerhetsanalyser kan till och med involvera penetrationstester – eller penna-tester. Detta test visar hur din organisation reagerar på verkliga hot. Dessa penntest kan innebära att dåliga skådespelare fysiskt går in på ett sjukhus för att få tillgång till osäkra data, till exempel, eller hackare som testar din organisations digitala försvar.
Av alla dessa skäl och många fler, utför vårdorganisationer cybersäkerhetsanalyser regelbundet för att identifiera och lösa säkerhetsfel så snabbt som möjligt.

Effektivare tjänster för medicinsk kodning

Effektiv medicinsk kodning är skillnaden mellan bra och dåliga vårdorganisationer. Bilden för medicinsk kodning är som järnvägar och hälsovårdsorganisationer: när infrastrukturen är smidig, effektiv och snabb förbättrar den hela organisationen.
Konsulttjänster erbjuder kontraktskodning och kvalitetskodargranskningar för att öka organisatorisk effektivitet.
HMI Corp kan se till att din organisation har korrekt kodning för öppenvård, öppenvård, samma dag, hjälpavdelningar och E / M-läkare, bland andra medicinska tjänster. Medicinsk kodning och kodgranskning utförs av USA-baserad personal för kodningskod.

Förbättrad Chargemaster-tjänst

Chargemaster är hjärtat i hälsoorganisationen. Tyvärr spenderar många vårdorganisationer för lite tid på att underhålla sina chargemasters.
Många organisationer tror att de har en kompatibel och korrekt chargemaster-tjänst tills det är för sent.


Med tiden leder brist på underhåll av chargemaster till efterlevnadsproblem, faktureringsstörningar och sämre patientvård. I slutändan har det en inverkan på organisationens inkomster.
Förståeligt nog fokuserar konsulttjänster inom sjukvårdsintäkter en hel del uppmärksamhet på att optimera en organisations chargemaster-tjänster. Genom att åtgärda aktuella chargemaster-problem kan konsulttjänster implementera verkliga lösningar som ökar intäkterna.

Slutord

De viktigaste riskerna för hälso- och sjukvårdens intäkter under 2019 inkluderar avgiftshämtning, kodning och avvisningshantering, bland andra frågor.


Genom att hyra en konsulstjänst för att få en bra inkomstcykel idag kan du identifiera dessa risker i din organisation och sedan vidta åtgärder för att begränsa deras inverkan på intäkterna.