info@bscol.se

Varför behöver ditt konsultföretag en tidsspårare

Varför behöver ditt konsultföretag en tidsspårare

Företag lever nu i en värld av teknik och tråkiga uppgifter kan nu utföras med smidighet och lätthet. Datorer med programvara kan göra det mesta av vårt arbete åt oss, oavsett om det är skatter eller …

Företag lever nu i en värld av teknik och tråkiga uppgifter kan nu utföras med smidighet och lätthet. Datorer med programvara kan göra det mesta av vårt arbete för oss, oavsett om det gäller skatter eller beställning av livsmedel. Fördelarna vi får – i synnerhet mer tid och mindre risk för fel – gör det också attraktivt för företag. Det finns faktiskt flera sätt på vilka en automatiserad tidsspårare kan hjälpa ett konsultföretag att bli mer lönsamt.

Maximera inkomsten

Fakturerbar tid är en viktig inkomstkälla för konsultföretag. Genom att noggrant spåra tid, kostnader och andra parametrar kan konsultföretag maximera sina intäkter. Automatiska tidsspårare ger chefer möjligheten att skapa unika gränssnitt för att underlätta rekrytering och efterlevnad av anställda, eliminera dubbelinmatningsfel genom dirigering och integration av godkännande online och till och med tilldela flera faktureringsnivåer till varje specifik uppgift för varje enskild arbetare.

Sänk din kassaflöde

Tidsspåraren kan också hjälpa konsultationer att rapportera om projektutveckling och tillhandahålla kostnadsuppdateringar. All information om projektkostnader kan läggas in, uppdateras och nås via ett enda gränssnitt. Rätt tidsspårare för jobb kan också skapa och skicka fakturor när som helst i projektets arbetscykel och påskynda faktureringscykeln för att förbättra kassaflödet. Inte bara det, den webbaserade tidsspåraren tillåter tid att ange var som helst där en internetanslutning är tillgänglig. Detta innebär att fakturor inte behöver hållas förrän en anställd går in på kontoret.

All information om den första begäran

Automatiska fakturarapporter hjälper konsultföretag att snabbt identifiera problem och möjligheter, och VD kommer att ha tillgång till de uppgifter de behöver var de än är. Tack vare deras faktureringsdata i realtid kan de hålla ett öga på specifika budgetar samt förbättra kundrelationer genom att ge kunderna tillgång till information. De kan också automatisera beräkningar genom att köra rapporter baserat på anpassade faktureringsregler.

Automatisk tidsspårning gör inte bara arbetet enklare, men jobb har också visat sig vara mer effektiva. Enligt en studie från University of California minskar automatisering av spårningstiden mänskliga fel med 70%. Låt oss tänka på vad detta kan vara av värde för ditt företag. Automation minskar också anställdas tid så att personalen kan spendera mer tid mer produktivt och arbeta.